Chính sách bảo mật

Cám ơn bạn đã ghé thăm https://vhip.vn – Website chính thức của Khu công nghiệp Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh), một sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công.

Trên trang web này, “Tập đoàn Thành Công” hay “chúng tôi”, có nghĩa là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, cam kết rằng quyền riêng tư của bạn (sau đây được sử dụng là “người dùng”) đều được bảo mật và việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đều chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật, với các nội dung sau:

 1. Các loại thông tin cá nhân được thu thập
 2. Thời điểm thu thập thông tin cá nhân người dùng
 3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân người dùng
 4. Các nội dung khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng
 5. Thời gian lưu trữ và quản lý thông tin người dùng
 6. Các thức bảo mật thông tin người dùng
 7. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân
 8. Việc sử dụng ‘cookie’?
 9. Nội dung nhúng từ website khác
 10. Khiếu nại và Chi tiết liên lạc

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật một cách cẩn thận để hiểu rõ ràng về cách thức thông tin cá nhân của người dùng được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại website của chúng tôi.

 

1. Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin phản ánh về người dùng. Điều này có thể bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ liên hệ, ngày tháng năm sinh, chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến nhu cầu hoặc hoàn cảnh người dùng, theo đó cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng.

2. Thời điểm thu thập thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của người dùng bất cứ khi nào người dùng liên kết với chúng tôi ví dụ như: đăng ký thành viên, đăng ký nhận bảng tin,tải tài liệu…

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân người dùng trên hệ thống quản lý khách hàng của chúng tôi và sử dụng chúng để:

 • Phục vụ nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng của website;
 • Gửi email định kỳ cho người dùng cung cấp các thông tin về khu công nghiệp, sự kiện, chính sách ưu đãi mới, quy trình đầu tư điều chỉnh hoặc các chương trình giảm giá, khuyến mại;
 • Gửi các tài liệu Dự án được người dùng đăng ký;
 • Cung cấp thông tin tiếp thị về các dịch vụ tương đồng do Tập đoàn Thành Công cung cấp. Người dùng có cơ hội lựa chọn không tham gia nhận những thông tin này bất kì lúc nào;
 • Một số hoạt động khác có liên quan đến người dùng.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Tập đoàn Thành Công cam kết không tiết lộ, trao đổi và/hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ các trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi thực hiện chia, tách, hợp nhất và/hoặc sáp nhập doanh nghiệp với tổ chức khác. Khi đó thông tin người dùng có thể được tiết lộ cho cố vấn của chúng tôi, đối tác tiềm năng hoặc các bên liên doanh và cố vấn của họ. Nếu điều này xảy ra, chủ sở hữu mới của doanh nghiệp sẽ chỉ được phép sử dụng thông tin người dùng theo phương thức tương tự như được nêu trong Chính sách Bảo mật này;
 • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp có yêu cầu hợp lệ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chúng tôi sử dụng bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý thông tin người dùng (bao gồm các bên cung cấp hệ thống CNTT, các bên kiểm tra nhằm mục đích ngăn chặn và phát hiện tội phạm…);
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân người dùng với bất cứ đơn vị, tổ chức nằm trong hệ thống Tập đoàn Thành Công khi cần thiết để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ với người dùng.

 

5. Thời gian lưu trữ và quản lý thông tin người dùng

Thông tin cá nhân được lưu trữ và quản lý từ khi người dùng đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi qua các tính năng đăng ký và sẽ được hủy khi người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian lưu trữ thông tin người dùng có thể dài hơn khoảng thời gian cung cấp dịch vụ. Thời gian lưu trữ thông tin người dùng phụ thuộc vào một trong những lý do sau: (1) loại dịch vụ mà chúng tôi được yêu cầu hoặc đang cung cấp cho người dùng; (2) theo quy định pháp luật chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu trữ thông tin cá nhân người dùng trong một thời gian dài hơn; (3) chúng tôi cần lưu trữ lại thông tin người dùng trong trường hợp khiếu nại pháp lý.

6. Các thức bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi sử dụng kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

7. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân

Người dùng có những quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Được thông báo về phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân;
 • Được yêu cầu điều chỉnh, cập nhật thông tin cá nhân nếu thông tin lưu trữ sai, thiếu, không chính xác hoặc thay đổi thông tin;
 • Được yêu cầu xóa thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin cá nhân vượt quá thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích ban đầu;
  • Trường hợp chúng tôi dựa vào thỏa thuận làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng rút khỏi thỏa thuận;
  • Trường hợp chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng phản đối việc xử lý này và không còn điều kiện tiên quyết nào cho phép chúng tôi tiếp tục giải quyết;
  • Trường hợp thông tin cá nhân bị xử lý bất hợp pháp và trái với Chính sách bảo mật này;
  • Trường hợp cần xóa thông tin cá nhân để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 • Được yêu cầu hạn chế các hoạt động xử lý dữ liệu khi:
  • Trường hợp thông tin cá nhân không chính xác;
  • Trường hợp quá trình xử lý thông tin của chúng tôi bất hợp pháp;
  • Trường hợp chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân nhưng người dùng yêu cầu lưu trữ để cho phép người dùng thiết lập, cài đặt và bảo vệ khiếu nại pháp lý
  • Trường hợp người dùng phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi

Nếu muốn thực hiện bất cứ quyền lợi nào của mình, vui lòng liên hệ info@vhip.vn.

8. Việc sử dụng ‘cookie’?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được tải xuống máy tính khi người dùng truy cập vào một số trang web nhất định và cho phép trang web nhận ra máy tính của người dùng. Cookie được sử dụng để giúp người dùng điều hướng trang web hiệu quả hơn và thực hiện các chứng năng nhất định, cũng như cung cấp thông tin đến chủ sở hữu trang web.

Chúng tôi không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Người dùng có thể chọn để máy tính của mình cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc người dùng có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu người dùng tắt cookie, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc trải nghiệm web sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

9. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi người dùng đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về người dùng, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của người dùng với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của người dùng với nội dung được nhúng nếu người dùng có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

10. Khiếu nại và Chi tiết liên lạc

Khiếu nại

Trường hợp có bất kì khiếu nại nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email info@vhip.vn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. Nếu chúng tôi không thể giải quyết bất kì vấn đề nào, người dùng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia mình. Nếu cần thêm thông tin về cách liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@vhip.vn.

Chi tiết liên lạc

Trường hợp có bất kì câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến bất cứ khía cạnh của Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến info@vhip.vn hoặc gửi thư đến Ban Kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, có trụ sở tại Thanh Cong Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.