Cơ sở hạ tầng

Với tầm nhìn và tiềm lực vững mạnh, cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Việt Hưng đang được Tập đoàn Thành Công đầu tư bài bản và hiện đại, hướng tới hình thành một khu công nghiệp vận hành chuyên nghiệp, tiên tiến, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống dịch vụ chiếm một vị trí quan trọng trong kế hoạch phát triển tổng thể của một khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong tương lai tại Khu công nghiệp Việt Hưng.