Hạ tầng kỹ thuật

Với tầm nhìn và tiềm lực vững mạnh, cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Việt Hưng đang được Tập đoàn Thành Công đầu tư bài bản và hiện đại, hướng tới hình thành một khu công nghiệp vận hành chuyên nghiệp, tiên tiến, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Việt Hưng đang triển khai hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện cần thiết thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Hệ thống cấp điện

Trạm biến áp 4×40 MVA – 110/22 KV, tuyến đường điện 22 KV được xây dựng dọc đường nội bộ khu công nghiệp.

3×63 MVA – 110/220 KV

Hệ thống cấp nước

Đã có thỏa thuận đấu nối với nhà máy cấp nước Đồng Ho (20.000 m3/ngày). Hệ thống ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín dọc đường nội bộ khu công nghiệp.

20.000 m3/ngày

Trạm xử lý nước thải

Công suất 2×3000 m3/ngày, xử lý nước thải đảm bảo chất lượng đầu ra Cột A QCVN 40:2011/BTNMT.

2×3000 m3/ngày

Hạ tầng viễn thông

Hệ thống thông tin hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ các dịch vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước, với dịch vụ truyền thông đa phương tiện, internet, điện thoại IP. Hệ thống được đi ngầm và có các điểm phân phối kết nối.

Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống cấp nước cứu hỏa được bố trí dọc các tuyến đường, khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa từ 120 m – 150 m

Hệ thống thoát nước

Xây dựng riêng hệ thống thoát nước mưa, nước thải chạy dọc các tuyến đường trong KCN, đảm bảo thoát nước hiệu quả.