Quy định về quản lý xây dựng

Quy định về Quản lý xây dựng

01

Loại Công trình được xây dựng

Nhà xưởng sản xuất, Nhà kho, Nhà điều hành, Nhà ăn công nhân và các công trình phụ trợ (Nhà để xe, Nhà bảo vệ, Trạm điện, bể nước PCCC) và các công trình khác (nếu có) được Pháp luật cho phép.

02

Loại Công trình CẤM xây dựng

Xây dựng nhà ở công nhân, công trình khai thác nước ngầm.

03

Mật độ xây dựng

 • Đối với lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng Tối đa là 70%
 • Đối với lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất: Tối đa 60%
04

Chỉ giới xây dựng (Khoảng lùi công trình)

 • Khoảng lùi 6m đối với đường ranh giới giáp với đường 279 (35m)
 • Khoảng lùi 6m đối với đường ranh giới giáp với đường rộng 44m
 • Khoảng lùi 6m đối với đường ranh giới giáp với đường rộng 20m
 • Khoảng lùi 6m đối với đường ranh giới giáp với đường rộng 17,5m
 • Khoảng lùi 6m đối với đường ranh giới giáp với đường rộng 16m
05

Yêu cầu về Kiến trúc

Công trình thiết kế xây dựng hài hòa, tạo thành một tổng thể không gian quy hoạch – kiến trúc phù hợp với cảnh quan Khu công nghiệp.

Khách hàng sẽ duy trì tối thiểu 3m tính từ ranh giới lô đất như một khu vực cảnh quan trong Lô đất đó.

Toàn bộ diện tích giữa đường ranh giới tài sản và việc xây dựng các công trình sẽ được làm đẹp với sự kết hợp hài hòa của cây xanh, cỏ và cây bụi, ngoại trừ cây tầm xuân hoặc loại cây rụng lá tương tự.

06

Số lượng cổng ra/vào cho phép

 • Với lô đất dưới 35.000m2: 01 cổng
 • Với lô đất từ 50.000m2 – dưới 150.000m2: 02 cổng
 • Với lô đất từ 150.000m2 trở lên: 03 cổng
 • Chiều rộng của cổng ra vào không quá 30m

Nếu có bất cứ yêu cầu nào từ khách hàng của Lô đất ít hơn 50.000m2 và nằm tại góc của đường giao, Ban quản lý KCN có thể xem xét để khách đó có một cổng nữa để phục vụ mục đích đi lại của người lao động vì an toàn giao thông.

07

Hàng rào nhà máy

Hàng rào được xây dựng hoàn toàn trong giới hạn lô đất của khách hàng.

Chiều cao của hàng rào dọc theo đường nội bộ cũng như giữa các lô không vượt quá 2,4m so với cốt sân đường hoàn thiện.