Ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư

Ưu đãi đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Hưng

01

Thuế thu nhập Doanh nghiệp

10% – 15 năm đầu
20% – từ năm thứ 16

02

Thuế nhập khẩu hàng hóa

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu

03

Thuế nhập khẩu Nguyên liệu - Vật tư

Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Tải về: TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (trong khu kinh tế, khu công nghiệp)

Hỗ trợ đầu tư

Nhà đầu tư được hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục xin cấp phép đầu tư và các thủ tục sau cấp phép đầu tư với thời gian nhanh chóng:

  • Thủ tục đăng ký nhân sự
  • Thủ tục đăng ký và khắc con dấu
  • Thủ tục đăng ký Mã số thuế

Nhà đầu tư được hỗ trợ tư vấn giới thiệu tới các dịch vụ và tiện ích trong quá trình triển khai dự án, cụ thể như sau:

  • Giới thiệu nhà thầu xây dựng, đánh giá tác động môi trường, PCCC
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghiệp (suất ăn, vận tải, gas, viễn thông …)
  • Hướng dẫn, hỗ trợ liên hệ các cơ quan địa phương giải quyết các thủ tục khi triển khai dự án